Fotogrammetri - maskere bort uskarpe områder i bilder.

Maskering av bilder i forbindelse med fotogrammetri kan være svært tidkrevende. Mange av oss som jobber med dette har gjerne "Adobe Lightroom" og "Adobe Photoshop" tilgjengelig, og bruker disse i arbeidsprosessen. Ved å bevisst bruke redusert dybdeskarphet kan man spare seg for en del manuelt arbeid. Jeg vil her gå gjennom stegene for å automatisere maskering av uskarpe områder i Photoshop. Noen av fordelene ved denne fremgangsmåten er:
  • Automatisert maskering er tidsbesparende - mindre manuelt arbeide kreves.
  • Man får fjernet informasjon i bildematerialet som er uvesentlig for bildeprosesseringa, hvilket også effektiviserer den videre behandlinga.
  • Man kan sette objektet på roterende bord, stativ el. lign. - ha kameraet på stativ, og fotografere  uten å ta hensyn til bakgrunnen.
  • Man kan endre kameraposisjon uten å måtte ta nytt bakgrunnsbilde for maskeringsfunksjoner i "Agisoft Photoscan" (Import masks -> From background), og man slipper å rigge ensfarget bakgrunn (hvilket er et annet "hack" for å oppnå lignende resultat).
Forutsetninga for at metoden skal fungere, er at bakgrunnen er uskarp. Dette kan man oppnå ved å stille blenderåpninga såpass vid at bakgrunnen kommer ut av fokus, eller at bakgrunnen er så langt unna objektet at den blir uskarp.

Bilde før og etter automatisk maskering av uskarpe områder. Til venstre ser vi bildet etter eksport fra "Lightroom" hvor jeg har senket "highlights" og hevet "shadows" noe. Originalbildet er tatt med ringblitz - et triks jeg bruker for å slippe å rigge lyskilder i felt, samt være i stand til å få skarpe bilder håndholdt - uten å bruke stativ. Bildet til høyre er behandlet i photoshop - vi ser at noe av selve objektet er maskert bort av "Fokusområde-funksjonen" i photoshop. Det er mulig jeg har vært litt for ivrig på instillingene for funksjonen.

Modellen av ventilatoren/luftelyra på bildet ovenfor kan ses her:

For å unngå at photoshop gir feilmeldinger om fargeinnstillinger under batchprosesseringa, bør man se til at photoshop bruker samme fargeprofil som bildene man eksporterer fra lightroom.

I dette eksempelet eksporterer jeg et bilde fra lightroom med fargeinnstillingen "sRGB"...

... - for å unngå at photoshop gir feilmeldinger under batchprosesseringa må programmet ha samme fargeinnstillinger. Klikk "Rediger" -> "Fargeinstillinger" og velg den samme profilen som du eksporterer bildematerialet i fra lightroom.

I photoshop åpner man så et bilde som er representabelt for resten av bildematerialet ift. skarphet. Vi skal nå "spille inn" en prosedyre som forteller photoshop hvilke handlinger som skal utføres på alle bildene vi skal prosessere.

For å "spille inn" en prosedyre i photoshop, velger man (1.) "Vindu" i menyen, så (2.) "Prosedyrer". Klikker (3.) "Ny prosedyre", og (4.) gir prosedyren et navn - eksempelvis "Fjern uskarpe områder". Deretter klikker man (5.) "Ta opp" for å starte innspilling av prosedyren.

Klikk (1.) "Velg", deretter (2.) "Fokusområde...". (3.) Juster parametrene til du er fornøyd. (4.) Velg "Utdata til" - "Nytt dokument". (5.) Klikk "OK".

Photoshop genererer da et nytt dokument som da blir det aktive. Med det nye dokumentet aktivt klikker du (1.) "Fil" og (2.) "Lagre som..."

Velg (1.) filformatet du vil lagre som, og klikk (2.) "Lagre".

(1.) Lukk de åpne filene - svar "Nei" på spørsmål om du ønsker å lagre photoshop-filene. (2.) Stopp innspillinga av prosedyren.

Etter å ha fulgt fremgangsmåten ovenfor har vi spilt inn en prosedyre for handlinger som skal utføres når den brukes. Photoshop må nå restartes for at prosedyren skal bli tilgjengelig for bruk.

Når photoshop er startet på nytt gjør man følgende for å kjøre prosedyren på flere bilder:
Velg (1.) "Fil", (2.) "Automatiser", (3.) "Gruppe"

Velg (1.) profilen du laget, Velg (2.) mappa hvor bildene du vil ha behandlet ligger, Velg (3.) hvor du vil at de ferdigbehandlede bildene skal lagres. Klikk (4.) OK.

Photoshop går nå igang med å fjerne uskarpe områder fra bildematerialet. Når programmet er ferdig kan bildene kjøres i fotogrammetriprogramvaren.