GoogleDocs

GoogleDocs er en tjeneste som tilbys av nettstedet Google. Som registrert bruker på google får du tilgang til en hel del gode verktøy som er integrert med hverandre, og snakker godt sammen. Her kan bl.a. nevnes; e-post, kalendere, regneark, tekstdokumenter, bildegallerier (picasa), presentasjonsprogram, databaser, kart, lagringstjeneste, blogger og mye mer. GoogleDocs er gratis, og har meget god støtte for smart-telefoner og lignende. I googledocs kan mange kjente filformater åpnes/importeres/redigeres uten at en trenger annet enn en nettleser på egen maskin.

Hva har dette med fartøyvern å gjøre?

Ved forvaltning av flytende kulturminner er det gjerne mange involverte, og en bør sørge for at det er god dokument-/informasjonsflyt i gruppa. Det som er styrken i googledocs er at dokumentene kan deles mellom brukere. Rettigheter til bruk av dokumenter og mapper kan defineres. En kan gjøre dokumenter åpne for innsyn, eller begrense innsyn til enkeltbrukere/grupper. En kan også definere hvem som har rettigheter til å redigere og slette. I tekstdokumenter og regneark finnes historikk slik at en kan se hvem som har redigert hva, og når. I disse formatene kan også flere brukere redigere i samme dokument samtidig, samt chatte med hverandre mens de gjør det.

Vi mener googledocs er utmerket til loggskriving etter dugnad, database over demonterte gjenstander, regneark i forbindelse med budsjetter/dugnadsinnsats, kommunikasjon innad og utad, vedlikeholdsmanualer, logger, fartøyhistorikk og andre typer dokumenter som alle involverte bør ha tilgang til. Her kan all relevant informasjon samles på en plass, og alle involverte kan finne den informasjonen de trenger - når de trenger den. God dokumentasjons-/informasjonsflyt er ei forutsetning for ei godt fungerende forvaltning av et flytende kulturminne.

Kommunikasjon utad (Blogger)

Ved Nordnorsk Fartøyvernsenter har vi en rekke blogger som omhandler enkeltprosjekter. Alle disse, også denne bloggen du nå leser, er basert på gratisløsningen "Blogger", som blir tilgjengelig når en registrerer seg som google-bruker.

Kalendere

Googles kalenderfunksjoner er meget fleksible, brukere kan registrere flere kalendere og disse kan knyttes til ressurser som båter, verktøy, personer etc. F.eks. kan medlemmer i et lag se når båter er opptatt, - eller booke de samme ressursene der disse er ledige.

Bildegallerier (Picasa)

Picasa er et utmerket program for å dele bilder, både internt og utad. Picasa er et program som du laster ned og installerer på maskinen din. Dette holder god orden på bildene, og tilbyr mange meget gode redigeringsfunksjoner. Programmet lar deg dele bilder som da lastes opp til din google-konto, hvor du har en gigabyte gratis lagringsplass. Mer lagringsplass kan kjøpes til meget fornuftige priser.

Noen få eksempler på bruk av google-docs

Semidieselregisteret er et regneark i google-docs. Registeret bestod i utgangspunktet av ei liste over fartøy med semidiesel som Kjetil Dahl hadde utarbeidet. For å få listen mere komplett og jevnlig oppdatert ble den konvertert til et google-regneark. Arket holdes oppdatert av ulike agenter rundt omkring i landet, men Kjetil er fortsatt definitivt den mest aktive. Håpet er at registeret skal danne nettverk mellom fartøy med samme maskineri, og at folk skal vite hvem de kan kontakte dersom de kommer over deler til ulike typer motorer.
Klikk her for å se "Semidieselregisteret"

Motorfabrikker i Skandinavia er et forsøk på samarbeid for å danne ei mest mulig komplett liste over aktuelle motorprodusenter. Dersom noen vil være med på å forbedre listen er det bare å ta kontakt :) PS: - Du må ha google-konto for å kunne bidra ;)
Klikk her for å se "Motorfabrikker i Skandinavia"

Her er ei annen liste jeg laget for å holde oversikt over hva vi har her Nord.
Klikk her for å se "Eldre fartøy i Nordland, Troms og Finnmark"

Turplanlegging i GoogleMaps
Klikk for å se

Følgespor fra Lofot-tur med M/Kr Straumnes
Klikk for å se

Påmeldingsskjema til Kystens Landsstevne 2010
Klikke for å se/teste
Påmeldte båter utfra skjemaet ovenfor.
Se påmeldte båter

En annen måte å bruke google-kartene på:
Hvor langt er det sjøveien til Gratangen?

Har du erfaringer med bruk av GoogleDocs? Ideer til hvordan man kan bruke tjenesten? Spørsmål for å komme igang? Skriv kommentar/spørsmål her, - eller på vår Facebook-side.