Sketchfab

Sketchfab.com er et websted som kan vise enkle 3d-modeller i nettleseren. For at dette skal fungere må nettleseren støtte "WebGL". Du kan sjekke om din nettleser støtter WebGL på denne siden: http://get.webgl.org/. Dersom du bare ser noen tomme felt nedenfor støtter sannsynligvis ikke nettleseren din WebGL, prøv i "Firefox", "Google Chrome" eller "Safari".

Det er ikke alltid like lett å få inntrykk av former gjennom vanlige foto. For båter og fartøy er dette spesielt viktig ettersom former og linjer er avgjørende for deres egenskaper i sjøen. Modellene som lastes opp kan ikke være større en 50 mb med mindre man betaler for tjenesten. Dette betyr at modellene/punktskyene ikke blir spesielt detaljerte. For mindre objekter som småbåter bør det imidlertid være tilstrekkelig.

Her er noen modeller jeg har laget ved hjelp av fotogrammetri. Jeg vil kommet tilbake til denne typen dokumentasjon i et senere innlegg. Sketchfab gir ikke muligheter for å ta mål på modellen, det er kun en visuell presentasjon av modellen. I visningsvinduene kan du klikke å dra modellen rundt, samt zoome inn og ut.


Punkskyen ovenfor representerer Fuglø under dekk. Punktskyen har begrenset tetthet/oppløsning for å "få plass" på sketchfab, men gir allikevel et inntrykk av hva en punktsky er for noe. Den høyest oppløste punktskyen av samme område er på 20 gigabyte, og består av 400 millioner punkter. Det skal ganske heftig maskinvare til for å behandle så store filer.


Modellen ovenfor representerer lettbåten til Fuglø. Denne modellen viser litt av vanskene med fotogrammetri i forhold til blanke flater, - vi ser noe støy oppe på sidene akterut. Flatene her reflekterte lyset ulikt ettersom kameraet flyttet seg, og har ikke nok tekstur til at programvaren klarer å tolke dem skikkelig


Her ser vi ei av dørene på vestveggen av kirka på Trondenes. Her er materialene fine for fotogrammetri. Det er ganske mye tekstur i den grove murpussen, og den kalkaktige overflatebekandlinga gir jevne refleksjoner uansett vilken vinkel man fotograferer fra.