Diverse fotogrammetriarbeid.

Siden siste oppdatering her i bloggen har jeg brukt fotogrammetri i en hel rekke sammenhenger og begynner å få litt erfaring med metoden. Noen av disse arbeidene kan sees på min side på nettstedet "Sketchfab". For at modellene skal vises bør du ha en webGL-kompatibel nettleser som feks. Safari, Firefox og Chrome.

Ved Nordnorsk Fartøyvernsenter har vi nå tatt metoden i aktivt bruk. Vi har bidratt med artikkel om metoden til magasinet "Fartøyvern", samt presentert metoden på "Nardowe Muzeum Morski" i Gdansk. Museet har erfaringer med både "Faro-arm" og laserskanning, men er interesserte i fotogrammetri ettersom metoden representerer andre muligheter og ikke har de samme praktske svakhetene som faro-armen og laserskanneren.

I og med at metoden nå er implementert som en del av dokumentasjonen her ved fartøyvernsenteret vil den også bli beskrevet i de ulike prosjektbloggene vi skriver.

Følgende tekst er fra Grytøy-bloggen 14.11.2013

Det er tatt 160 bilder av skroget, hvor disse er tatt fra forskjellige vinkler og har god overlapping. De er også eksponert slik at skyggeområder ikke blir for mørke. Fotograferinga foregikk den 8.11.2013.

Her vises noen av  bildene fra fotograferinga for fotogrammetri. Legg merke til graden av overlapping mellom bildene. Vi benyttet ei 10-20 mm vidvinkelzoom Sigma-linse, brennvidde 10 mm, på et Nikon D90 kamera. Iso 100 ble brukt for å få minst mulig støy, blenderåpning på f11 for å få god dybdeskarphet - disse innstillingene gir relativt lange lukkertider for å få bildene såpass overeksponert at også skyggeområdene inneholder brukbar informasjon. Kameraet stod derfor på stativ, og det ble brukt fjernutløser.

Her er bildene lastet inn i fotogrammetriprogrammet som har regnet ut hvilken posisjon de ulike bildene er tatt fra. Dette gjør programmet ved å triangulere punkter det gjenkjenner fra "nabobilder". Punktene får da tredimensjonale koordinater. Den orange linja som skimtes midt i skroget er et referansemål som modellen skaleres etter.

Når operatøren har sjekket og funnet at kameraposisjonene ser korrekte ut, settes programmet til å lage en tett punktsky. En god del punkter fra rigg, slipp og overbygg har kommet med, men i denne omgang var det skroget som var objekt for dokumentasjon - derfor blir disse fjernet. Overbygget er ensfarget og mangler nødvendig tekstur for å dokumenteres ved hjelp av fotogrammetri. Slik tekstur kan imidlertid påsprøytes i form av vann med iblandet farge som er lett å spyle bort.

Her er alle punkter som ikke representerer skroget fjernet. Punktskyen av Grytøyskroget på bildet over består av over 32 millioner målepunkter - disse punktene ligger så tett at de ser ut som flater

Her har vi laget mesh av punktskyen. Det er trukket tråder mellom målepunktene, og disse trådene danner kantene i flater i modellen. Videre legger programmet informasjon fra bildene på disse flatene slik at modellen ser naturtro ut. Legg merke til at meshen til og med inneholder geometrisk informasjon om ishuden på skroget.

Her er ca. samme parti som forrige bilde er fra, men nå med tekstur.

Når modellen var ferdigstilt i fotogrammetriprogrammet, ble denne improtert til programmet "Rhinoceros". Dette programmet lar oss ta alle ønskelige snitt i modellen, samt tegne inn nye detaljer osv. Vi brukte dette til å lage følgende plakat. De tre øverste bildene på plakaten er isometriske - dvs. de har ingen perspektivforvrengninger. Det fjerde er i perspektiv og viser snittene som er tatt ut på skroget. Plakaten kan lastes ned på denne linken.


Her kan du betrakte 3d-modellen dersom du har en webGL-kompatibel nettleser. Fungerer vanligvis godt i Safari, Firefox og Chrome.