Folkvangdekket

Vi har lagt nytt dekk på kutteren Folkvang. Dekket er drevet, beket og skrapet. Endre ville smøre dekket også - derfor hastet det litt med å få gjort dokumentasjon ved hjelp av fotogrammetri. Dersom han hadde smurt dekket ville det gitt gjenskinn (glare), noe som ikke er gunstig med tanke på fotogrammetri. Lyskildene ble plassert oppunder presenningstaket for å få best mulig spredning av lyset, og fire målemerker ble plassert ut på strategiske punkter.

Lysarmaturene vi kjøpte på "Biltema" ble også brukt her. Disse er store lyskilder som gir god spredning og myke skygger. Alle de seks armaturene ble stukket oppunder presenningstaket.

Målemerkene (targets) plasserer vi slik at de er mest mulig parallelle, - det blir da lettere å måle mellom dem. Disse kan ha flere funksjoner - de kan brukes til referansemål slik vi gjør her, de kan definere geometriske punkter i et koordinatsystem (ground control) eller de kan brukes til å sy sammen punktskyer og modeller til en helhet.

Slike targets kan skrives ut fra fotogrammetriprogrammet, og hvert enkelt merke er ulikt de andre. De er en slags qr-kode som angir nummer som programmet gjenkjenner. På Folkvangdekket har vi brukt target 249, 277, 291 og 303. Når slike "targets" brukes til referansemål som modellen skal skaleres etter, bør merkene ligge lengst mulig unna hverandre for størst mulig nøyaktighet.

De hundreogåttiåtte bildene ble behandlet i "Adobe Lightroom" og eksportert til tif-format. Det eneste jeg gjør med bildene her er å dra opp lysstyrken i skyggeområdene bittelitt, redusere lysstyrken noe i høylyse områder, samt fjerne evt. vignettering og kromatisk abberasjon.

Når bildene var klare ble de hentet inn i fotogrammetriprogrammet. Først lar jeg programmet søke gjennom bildene for å finne "targets" som jeg nevnte ovenfor, disse må kontrolleres og ugyldige funn fjernes. Så setter jeg inn målene mellom disse punktene, og starter første steg i prosesseringa; "Align pictures". Programmet skal nå finne ut hvorfra bildene er tatt i forhold til hverandre, og lagre felles punkter i et tredimensjonalt koordinatsysten. I illustrasjonen ovenfor ser vi at programmet har lyktes med dette. Til venstre ser vi at programmet mener det er 0,72 mm feil i referansemålene våre i forhold hva det har regnet ut. Vi får unnskylde oss med at det er vanskelig å holde måleren helt i ro når en måler. Dessuten gir bare lasermåleren 3 desimaler på meteren...

Siden programmet klarte å stable bildene i forhold til hverandre på første forsøk, er det bare å kjøre på med videre prosessering. Her har jeg satt opp en batch, eller gjøremål for hva programmet skal styre med til neste gang jeg kommer på kontoret. Lista er som følger; lag høyoppløst punktsky, lagre, lag flater utifra punktene, lagre, reduser antall flater til 5000000, lagre, kle modellen med tekstur fra bildene, lagre.

Etter å ha arbeidet litt med punktskyen kan programmet rapportere at det vil ta omlag 11 timer å fullføre prosesseringa. Da kan jeg dra hjem til mitt og mine, og modellen være klar neste arbeidsdag.