Effektiv rydding av høyoppløst punktsky i Agisoft Photoscan - "Anne Bro".

For målinger og praktisk bruk er den høyoppløste punktskyen kanskje det mest anvendelige produktet man kan hente ut av fotogrammetri-dokumentasjonen, Den består av geometriske punkter som ligger tett i tett, og gir dermed presis informasjon i forhold til mesher med tekstur. I meshene er punktene mere spredt, men disse knytter sammen flater som kan ha farger/kles med teksturer hvilket gir en bedre visuell gjengivelse. Høyoppløste mesher med teksturer stiller ganske store krav til maskinvaren de skal brukes på. Det er dessuten punktene programmene vanligvis knytter målinger til, og jo tettere disse ligger - dess mere presise mål kan vi ta. Datafilene for punktskyer er store, og dermed lite egnet på nettbaserte løsning, men om brukeren har filene lokalt er de relativt lite krevende å kjøre med tanke på maskinvare. Punktskyer kan enkelt segmenteres til mindre filer.

En av de mest kjedsommelige oppgavene ved prosessering i "Agisoft Photoscan", er renskinga av de høyoppløste punktskyene. Man vil som regel fjerne alle punkter som ikke representerer selve objektet man dokumenterer. I fartøysammenheng gjelder dette gjerne stillaser, stiger, slipp-puter o.l.

I noen tilfeller kan man ende opp med mye støy i punktskyen, og jeg vil her gi noen enkle tips/triks til hvordan man kan jobbe effektivt med fjerninga av denne.

Under prosesseringa av punktskyen fra "Anne Bro" ønsket jeg å beholde mest mulig info om riggen, Jeg prosesserte "dense cloud" med innstillingene Quality - High, og Depth filtering - Moderate. I tillegg var flere av bildene desverre tatt på iso 800 - så det ble mye støy i punktskyen

I Agisoft Photoscan er det tre hurtigtaster som er essensielle når man arbeider med den høyoppløste punktskyen. Disse er "Space", "Shift" og "Ctrl".

"Space" - eller mellomromstasten, lar deg bytte mellom navigasjonsmodus og det siste verktøyet du hadde aktivt. Det vil si at du slipper å klikke på ikonet i menyen for å bytte modus. Når man fjerner punkter, sjekker man hele tiden valget fra flere kanter for å unngå å slette punkter på objektet - det betyr intensiv skifting mellom redigeringsmodus og navigasjonsmodus. Ved å betjene space-tasten med ene hånda for å skifte modus, og bruke musa til markeringer og rotasjoner blir flyten i arbeidet bedre. Er du avansert har du kanskje ei mus med programmerbare ekstraknapper - sett en av disse til "Del" for delete/slett. Da kan du gjøre standardoperasjonene marker-kontroller-slett om og om igjen uten å løfte hendene eller bruke menyene i programvaren. Ergonomisk sett er det en stor fordel å unngå det lille, stadige løftet fra musa til "Del"-kanppen på tastaturet når man sitter time etter time med de samme operasjonene..

En vanlig måte å slette punkter er å markere langs objektet. Her har jeg markert punktene jeg ønsker å fjerne...

... så har jeg trykket "Space"-tasten for å kunne rotere punktskyen, og se om jeg har markert noe på objektet. - Det har jeg, - - da kommer vi til neste tema; "Shift"-tasten

"Shift"- tasten lar deg fjerne deler av markeringen når du har valgt for mye. Dette er kjekt i situasjoner som bildet ovenfor. Slipp-puta ligger klint inntil skroget og skal bort. Markerer man rett inn mot puta risikerer man å slette punkter på andre siden av objektet - derfor markerer man ofte. på langs slik som nest siste bilde - så space for å kunne snu objektet slik siste bilde viser - deretter space igjen for å komme tilbake til redigeringsmodus. Så markerer man punktene man ikke vil slette mens man holder inne "Shift"-tasten. Dersom du vil legge til flere markeringer bruker du "Ctrl" tasten på samme vis som shift-tasten.

Når jeg markerer bruker jeg nesten utelukkende "Free form selection" verktøyet. Dette fungerer vanligvis slik at man klikker og drar markøren rundt de punktene man vil ha fjernet. Det fine med verktøyet er imidlertid at det alltid trekker ei rett linje tilbake til startpunktet - det betyr at du enkelt kan markere langs rette kanter om du bruker verktøyet "baklengs" slik jeg forsøker å vise på følgende bilde:

For å markere rette linjer med friform-verktøyet starter du i ene enden av linja - beveger deg bort fra den (og grabber med deg så mye støy du kan på veien) før du setter kursen til andre enden av linja

Det at man kan markere langs rette linjer med "friform"-verktøyet gjør det meget raskt og anvendelig i bruk. Videre kan man kombinere de omtalte tastene med friform-linjer i trange områder, som i følgende eksempel:

Et tau henger langs masta og det er mye støy innafor tauet. For å fjerne støyen mellom masta og tauet bruker jeg friform verktøyet til å markere langs rette linjer.

Klikk og dra bort fra linja og kjapt inn til andre enden av linja for å markere punkter.

For å ikke fjerne punktene på masta gjør vi det samme om igjen, men holder i tillegg inne "Shift"-knappen slik at punktene slettes fra aktiv markering

Godt verktøy er halve jobben.