Eksospotte til Normo 3Z - Mai 2017

Vi følger her arbeidet med nyproduksjon av eksospotta til en Normo 3Z. Hele prosessen er en serie av innlegg, hvorav dette er det femte. Andre innlegg er:
Eksospotte til Normo 3Z - Januar 2017
Eksospotte til Normo 3Z - Februar 2017
Eksospotte til Normo 3Z - Mars 2017
Eksospotte til Normo 3Z - April 2017
Eksospotte til Normo 3Z - Juni 2017

6. mai 2017.

Bjørn fortsetter arbeidet med støpemodellene. Kjernekassen til kjølekjernene begynner å ta form.

De to buede godsveggene på 15 mm er innervegg øverst og yttervegg nederst. De er tegnet i en projeksjon 45 grader, vinkelrett på skråkanten i bunnen av potta.

Fordi det kun lages en kjernekasse for kjølekjernen, må denne ha en løs del som skal være med når en av kjernehalvdelene lages.

30 graders snitt blir saget i begge ender i samsvar med oppslaget. Den lille biten i hver ende blir så limt fast.

Det må seinere lages en egen skrapemal som glir på en egen 45 graders føring i forlengelsen av kjernekassen.

18. mai 2017

Kjølekjernen må ha utsparinger rundt alle åpninger slik at det blir gods rundt disse. Her er vist utsparinger rundt exhaust-utløpere. Merk 45 graders skrå i bunnen.

-og her er utsparingene rundt hullene på utsiden av potta. Jeg velger å kalle dem monterings- eller inspeksjonsluker.

Her er det tatt ned 15 mm for godstykkelse inn mot utviser på hovedkjernen. Mellomrommet vil bli fylt med treverk. Det er en forglemmelse at dette ikke ble satt på plass før listene ble limt opp. Det ordnes enkelt før neste bilde.