Eksospotte til Normo 3Z - Juni 2017

Vi følger her arbeidet med nyproduksjon av eksospotta til en Normo 3Z. Hele prosessen er en serie av innlegg, hvorav dette er det sjette. Andre innlegg er:
Eksospotte til Normo 3Z - Januar 2017
Eksospotte til Normo 3Z - Februar 2017
Eksospotte til Normo 3Z - Mars 2017
Eksospotte til Normo 3Z - April 2017
Eksospotte til Normo 3Z - Mai 2017

2. juni 2017

Enden av kjernekassen for kjølekjernen viser nå tre nivå. Til vestre innvendig flate av kjølekjernen som sanden i kjernen skal bygges opp på. I midten nivået som er likt med utvendig fasong på hovedkjernen. Til høyre er nivået for utvendig kontur av kjølekjernen som sanden i denne kjernen skal formes etter.

Rundt utløpsstussen i toppen av potta skal det være gods. Fasongen på kjølekjernen dannes av denne klossen. Denne kan monteres fast fordi hullet står sentrisk og skal være likt på begge kjernehalvdelene.

Åpningene i kjølekjernen for godstykkelse rundt monteringsåpningene i potta dannes av tre klosser. Disse må være utskiftbare med tilsvarende for ekshauståpningene. (Fordi det kun lages en halv kjernekasse.) Førstnevnte er tenkt limt fast i den langsgående profilen som skal demonteres samtidig.

Klossene limes her fast i profilen.

12. juni 2017

Kontur for skrapemal som skal brukes for 45-graders skråen nedom exhausåpningene blir limt på begge endeplatene.

Monteringsåpninger ferdig limt og lett avtagbar for skifting til exhauståpninger.

To profiler for klossene er laget. Disse klossene danner hullene i kjernen som igjen blir gods til skruer for endelokkene.

Hull i kjernen midtveis opp på veggen skal danne små godsstolper som støtte mellom indre og ytre vegg på lydpotta. Det er tre slike på hver kjernehalvdel midtveis over alle tre portene.

I bunnen av kjernen er lagt inn en list som skal lage utsparing for en godsvegg langsgående i potta mellom indre og ytre godsvegg. Den går ikke helt ut i enden fordi det skal være åpning for kjølevann på tvers i bunnen av potta i begge endene.

Halvrunding oppå listen i bunn danner en gods stolpe rundt hull som skal bores i bunnen av potta.

Skrapemalen blir helt rett på ene siden og på motsatt side får den utsparinger slik at konturen for 45-graders skråen blir fulgt.

En liten hjelpekloss er montert for at kjernene tykkelse skal merkes av på skrapemalen.
Bjørn ba om noen mål som manglet i skissene jeg har sendt ham. Disse skissene følger. Som jeg har skrevet tidligere har jeg brukt "Rhino3D" til å tegne potta. Etter hvert som jeg har tatt ut mål Bjørn har jeg opprettet nye lag og tilpasninger for å få ut illustrasjonene. Dette har nå foregått over en halvårsperiode, og jeg har fullstendig mistet kontrollen over alle lagene og hva de inneholder. Jeg har prøvd å være systematisk under arbeidet, men det hele er blitt et salig rot. Dersom jeg engang skal lage tegning av potta må jeg reorganisere fila fullstendig. Et arbeide jeg ikke kan prioritere pr. idag.

Jeg fant ikke helt systemet i disse målene, men de bør få Bjørn i nærheten. Boltene blir uansett boret etter de eksisterende endelokkene. Selve kjølekanalene var såpass tært at det var vanskelig å bestemme seg for standardbredde på hullene. Her må Bjørn nesten gjøre ei kvalifisert gjetning.

Jeg hadde glemt et mål her.

Måtte endre litt på denne og få inn noen manglende mål

Mål inni med referanse til innerkant av potta.

Høyde på vortene med gods mellom inner og yttervegg, målt fra innerkant av kjernen.