Snu 3d-modell i "Cloudcompare"

Når man laster med en 3d-modell i .fbx-format blir gjerne modellen snudd på hodet når man åpner den i "Coudcompare". Følg disse instruksjonene for å få den på "rett kjøl". Klikk på bildene for å se større versjon av dem.

For å åpne fila i Cloudcompare, klikker du "File">"Open"

Åpne .fbx-fila

Marker "Model" i "DB Tree"-vinduet.

Velg "Edit > Apply transformation"

Klikk fanen "Axis, Angle", og skriv inn tallene slik de vises i illustrasjonen. Klikk "OK"

De ulike visningsalternativene (markert med orange) skal nå fungere korrekt. I 3d-visning er forfra standard fra styrbord.


For lagre endringene, må du sørge for at "Model" fortsatt er markert i "DB Tree"

Velg "File > Save"...

... og erstatt .fbx-filen.